Na drodze do cyrkularnego IT

3 min

Zmniejszenie wpływu produkcji sprzętu IT na środowisko naturalne odgrywa kluczową rolę na drodze do rozwoju gospodarki cyrkularnej. Ale jakie są kolejne kroki? Od początkowych etapów projektowania produktu do napraw i ponownego wykorzystania, odnowione praktyki IT mogą stanowić szansę dla operatorów telekomunikacyjnych.

Recykling

Zebrane odpady ze sprzętu IT i telekomunikacyjnego wynosiły średnio około 1,3 kg na gospodarstwo domowe w 2018 r. dla krajów takich jak Niemcy, Francja, Belgia i Holandia, według danych Eurostatu. Około 39% e-odpadów w UE27 zostało poddanych recyklingowi w 2018 r., natomiast udział materiałów poddanych recyklingowi i wprowadzonych z powrotem do gospodarki (w porównaniu z ogólnym wykorzystaniem materiałów) wynosił zaledwie 11,7% w 2021 r. Jeśli Europa chce osiągnąć strategiczną autonomię i rozwijać bardziej zieloną gospodarkę, te procenty muszą zostać podniesione.

Produkuj więcej z tych samych materiałów dzięki recyklingowi

 

Źródło: ING

Ulepszenia projektowe i naprawcze

Według UE zużycie energii w cyklu życia zainstalowanej w 2020 roku bazy telefonów komórkowych, telefonów bezprzewodowych i tabletów obliczono na 39,5TWh. KE dąży do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej przez te urządzenia o 33% i – wraz z Radą UE – pracuje nad dyrektywą o “prawie do naprawy” dla mniejszych urządzeń elektronicznych, takich jak telefony i laptopy.

Chociaż jej główną cechą praktyczną jest prawo obywateli do naprawy małych produktów elektronicznych, projekt dyrektywy omawia również bardziej podstawowy wymóg: ulepszone projektowanie produktów. Zgodnie z planem działania UE na rzecz gospodarki cyrkularnej, duża część wpływu produktów na środowisko jest określana w początkowej fazie projektowania. W projekcie dyrektywy określono wymogi dotyczące “projektowania z myślą o naprawie i ponownym wykorzystaniu”, w tym dostępności części zamiennych, dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji, projektu demontażu oraz funkcji ponownego wykorzystania produktów. Przedstawiono również dodatkowe kryteria dotyczące poprawy niezawodności i aktualizacji systemu operacyjnego, a także recyklingu.

Co ciekawe, wiele nowych produktów powstało dzięki działaniom proekologicznym i jest zbudowanych z wymiennych modułów, co ułatwia naprawy i modernizację sprzętu. Fairphone, na przykład, produkuje urządzenie oparte na częściach, które można łatwo wymienić i wkłada dodatkowy wysiłek w wymogi zrównoważonego rozwoju, w tym wykorzystanie materiałów. Z kolei firma Framework oferuje nabywcom opcję tworzenia własnych laptopów z oddzielnych modułów z obietnicą, że części można łatwo wymienić w celu modernizacji lub przedłużenia żywotności produktów. Większą liczbę punktów naprawy telefonów komórkowych można obecnie znaleźć również w centrach handlowych, zwłaszcza w porównaniu z punktami obsługi firm telefonicznych. Rośnie świadomość konsumentów, a strony internetowe takie jak iFixit udostępniają obecnie obszerne poradniki i narzędzia do wymiany części produktów. Apple oferuje również konsumentom w USA możliwość naprawy produktów w domu. Niemniej jednak instytucje UE nie przedstawiły jeszcze jasnej mapy drogowej sygnalizującej jakiekolwiek nowe przepisy.

Przedłużenie żywotności dzięki dobrej konstrukcji produktu, w tym możliwościom naprawy

 

Źródło: ING

Zaktualizowane przepisy dotyczące kabli do ładowania i akumulatorów

Aby zmniejszyć ilość odpadów pochodzących z niezliczonych kabli i ładowarek, które obecnie posiada większość gospodarstw domowych, UE wymaga wspólnego kabla ładującego USB typu C od 2024 r. Dzięki temu konsumenci będą mogli ładować małe urządzenia elektroniczne (takie jak telefony, aparaty cyfrowe, tablety, słuchawki i e-czytniki) za pośrednictwem tego kabla. Przygotowywane są również nowe regulacje dotyczące baterii, które mają zastąpić obecne przestarzałe przepisy UE.

Obecnie wymagane jest, aby 50% całkowitej masy baterii było poddawane recyklingowi, co w przypadku baterii litowo-jonowych ma wzrosnąć do 70% do 2030 roku. Proponowane przepisy określają również dodatkowe wymagania dotyczące sprawozdawczości i zbierania dla producentów. Prawdopodobnie przyczyni się to do lepszego wykorzystania surowców i obniżenia śladu środowiskowego urządzeń elektronicznych.

Zrównoważone produkty: nowa szansa dla operatorów telekomunikacyjnych?

Chociaż spodziewamy się, że popyt na bardziej trwałe produkty IT pozostanie czymś w rodzaju rynku niszowego w 2023 roku, uważamy, że istnieją możliwości dla operatorów telekomunikacyjnych, aby zatrzymać klientów poprzez wyrafinowane programy naprawcze. W 2017 roku badanie o nazwie “Smartfony są wymieniane częściej niż koszulki” wykazało, że średnia długość życia 5,2 roku byłaby uważana za idealną dla konsumentów, podczas gdy obecna średnia pozostaje znacznie niższa i wynosi około 2,7 roku. Jeśli dostawcy usług telekomunikacyjnych mogliby pomóc klientom przedłużyć żywotność ich smartfonów za rozsądną cenę, niektórzy z nich prawdopodobnie chętnie pozostaliby z dostawcą poza okresem obowiązywania umowy. Z kolei operatorzy telekomunikacyjni obniżą wskaźnik rezygnacji klientów, który jest kluczowym wskaźnikiem wydajności w sektorze telekomunikacyjnym.

 

Materiał źródłowy: In with the old: navigating the road to circular IT | Article | ING Think